Disclaimer e-mail

De informatie verzonden met dit e-mail bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen, bevestigingen en leveringen zijn uitsluitend de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Verfgroothandelaren in Nederland (VVVH) van toepassing, welke gedeponeerd zijn ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam onder depotnr. 25/2003, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Bevela B.V. is geregistreerd bij de KvK onder nummer 66224373, Sikkens Van Eijk B.V. is geregistreerd bij de KvK onder nummer 30238635 en zijn onderdeel van Van Eijk Groep